Botnia Printin ympäristöperiaatteet - pidetään luonnosta huolta!

Botnia Print toimii ympäristövastuullisesti kaikilla toiminnan osa-alueilla. Tarjoamme ympäristötietoisille asiakkaillemme vähemmän ympäristöä kuormittavia vaihtoehtoja.


• Tunnistamme ja tiedostamme toimintaamme ja tuotteisiimme liittyvät ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Merkittävimpiä niistä ovat materiaalien käyttö, energian käyttö, kierrätysjäte ja niihin liittyvät vaikutukset.


• Sitoudumme ympäristöjohtamisen tason parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.


• Noudatamme toimintaamme koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Edellytämme vastaavaa myös materiaali- ja palvelutoimittajiltamme.


• Tarjoamme asiakkaillemme vähemmän ympäristöä kuormittavia vaihtoehtoja tuotteita, raaka-aineita ja palveluja valittaessa.


• Minimoimme kaikessa toiminnassamme materiaalien ja energian kulutuksen, kierrätämme tuotantojätteen käytännössä 100 prosenttisesti, sekä pyrimme hyödyntämään muut syntyvät jätteet energiakäyttöön. Merkittävä osa käyttämästämme energiasta tuotetaan kotimaisella vesi- ja tuulivoimalla.


 


Haluatko tietää lisää painoon liittyvistä ympäristöasioista?


https://www.botniaprint.fi/yritys/ymparisto/


Tai ota yhteyttä


susanne.starck@botniaprint.fi


0443770222


Yhdessä voimme vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin!


 
Takaisin »