Botnia Printin tulostuspalvelu muuttuu

Botnia Printin tulostuspalvelu muuttuu vuoden vaihteessa. Flowman-tulostuspalvelu korvautuu Botnia Printin omalla tulostuspalvelulla MyBotnialla.


Tulostuspalveluvaihdos tuo muutoksia myös aineisto-ohjeisiimme. Muutoksen myötä suosittelemme asiakkaillemme RGB-työnkulkua. Se tarkoittaa, että lehden kuvia ei tarvitse enää kääntää CMYK-profiiliin. Toki CMYK-elementit ovat sallittuja jatkossakin ja silloin suosittelemme profiiliksi tuttua Isonewspaper-profiilia.


Ohessa muutama hyötynäkökulma muutokseen:

RGB-työnkulun paras etu on mediariippumaton aineisto. Tällöin sama aineisto soveltuu niin digijulkaisuihin kuin erilaisiin painotuotteisiin.


Kuvien käsittelyssä voidaan käyttää suoraviivaisempaa työnkulkua. Kuvien säädöstä jää CMYK-konvertointi ja terävöinti pois, jolloin kuvia voi käyttää muuhunkin mediaan kuin sanomalehteen.


RGB-kuvien terävöinti tapahtuu automaattisesti konvertointivaiheessa. Työnkulkumme pystyy määrittelemään kasvon sävyihin pehmennystä, jottei liika terävöinti korostu kasvoissa. CMYK-kuvia työnkulku ei terävöitä automaattisesta vaan asiakas terävöittää kuvat itse kuvankäsittelyvaiheessa.


Vaikka muutoksen myötä suosittelemme RGB-työnkulkua, voi aineistossa olla myös CMYK-elementtejä. Näin ollen olemassa olevaa CMYK-kuvaa ei saa konvertoida takasin RGB-kuvaksi. Uusi työnkulkumme on hyvin vastaanottavainen erilaisten aineistojen suhteen.


Voit ladata uutta työnkulkuamme tukevat profiilit sekä kuvankäsittelyyn että pdf:n tekoon www-sivuiltamme Aineisto -> Profiilit.
Takaisin »