Ympäristö


Kemiaton, öljytön, vedetön


Ympäristöarvot ovat yksi Botnia Printin toimintaa ohjaavista tekijöistä. Vedetön painotekniikka antaa tähän loistavat edellytykset.

 

Ympäristön kannalta merkittävin kuivaoffsetin etu on painettavan hukkapaperin eli makulatuurin vähentyminen jopa viidennekseen perinteiseen painomenetelmään verrattuna. Paperihävikin pienuus johtuu painokoneen ensiluokkaisesta painojäljestä ensimmäisestä lehdestä lähtien.

 

Botnia Printin käyttämästä suomalaisesta paperista suurin osa on kierrätyspaperia. Paperin valmistukseen käytetään keräyspaperia ja sahahaketta, jota syntyy puuteollisuuden ylijäämänä. 90 prosenttia Botnia Printin paperista on suomalaista.

 

Botnia Printin painolevyjen valmistuksessa ei käytetä luonnolle haitallisia kemikaaleja. Painokone ei myöskään tarvitse öljyä toimiakseen. Ainoa kemikaaleja vaativa työosuus on painolevyjen tulostus.

 

Jätteen käsittely: paperirullien kääreet, rullantumpit, sanomalehtimakulatuuri ja leikattavien lehtien reunaleike kuten myös käytetyt painopellit (alumiini) ja raakelinterät (teräs) käsitellään omina lajikkeina ja sen jälkeen uusiokäytetään 100-prosenttisesti.

Footer Logo